Tag Archives: liturgie

Even ontzingen

8 Feb

In de bijbel staan geen muzieknoten, zelfs bij de psalmen niet.

In de liturgieën van de Reformatie vinden we geen muziek.

Er wordt niet gezongen. We vinden geen koor.

 

We zoeken contact met God.

We ontvangen zijn zegen.

We groeten.

We erkennen schuld.

We ontvangen vergeving.

We lezen de schrift.

We zoeken naar Gods wil.

We spreken ons geloof en ons vertrouwen uit.

We beloven trouw.

We danken.

We prijzen de Heer.

We geven uiting aan blijdschap, verdriet, verlangen, wanhoop.

We leggen verzoeken voor aan God.

We ontvangen Christus.

We ontmoeten elkaar.

We offeren onszelf aan de Geest.

We stellen vragen.

We reageren.

We laten een gift achter.

We ronden de dienst af.

 

Dat doen we zo ongeveer als we samen komen voor een dienst.

 

We zouden dat allemaal in stilte kunnen doen, in gedachten.

We zouden het met woorden kunnen doen.

We zouden het elk voor onszelf kunnen doen.

We zouden het gezamenlijk kunnen doen.

We zouden het samen sprekend kunnen doen.

We zouden het samen roepend kunnen doen.

We zouden er zelfbedachte formuleringen voor kunnen gebruiken.

We zouden het met teksten kunnen doen die aan onze vertaling van de bijbel ontleend zijn.

We zouden het met altijd dezelfde woorden kunnen doen.

We zouden dat kunnen improviseren.

We zouden het bij monde van een woordvoerder kunnen doen.

We zouden het in groepsgewijze afwisseling kunnen doen.

We zouden daarbij elkaar kunnen helpen in de maat te blijven door met ons bovenlijf te wiegen, op onze knieën te trommelen, in onze handen te klappen, of met onze voeten te stampen.

 

Er staat van alles op de agenda van de kerkdienst.

Er zijn honderd manieren om die dingen te doen.

Zingen zou daarbij van pas kunnen komen; muzikale begeleiding zou handig kunnen zijn.

Maar ze staan niet op de liturgie.

Advertisements