Tag Archives: kwaad

Hineni

19 Jun

Op 7 november 2016 overleed Leonard Cohen, opgegroeid in Montreal, wijk Westmount. Hij deed sinds de jaren 60 mee in de pop. De CD You want it darker, Columbia / Sony Music: 2016, bleek zijn testament.

Cohen zocht geluk. Overal. Hij hield van mensen en beminde de liefde. Zijn muziek heeft iets dromerigs, iets zachtzoekends. Hij zocht voorbij wat dichtbij is. Hij keek onder de huid van de dingen en de mensen die hij streelde. Hij vond uit dat je het schone alleen kunt liefhebben als je het lelijke erbij neemt, en dat je het kwaad alleen kunt afwijzen als je tegelijk je ogen sluit voor de schoonheid ervan. ‘I turned my back on the devil / Turned my back on the angel too’ (On the Level).

Cohens teksten zijn dichterlijk. Je vindt er herinneringen aan de bijbel, aan Mozes, David en Jezus. Met You want it darker maakt hij de som op. De ‘you’ die hij aanspreekt, is God. Hij heeft hem gezocht, naar een teken van zijn liefde verlangd. Maar er kwam niets terug. Van mensen wel, niet van God. ‘Only one of us was real – and that was me’ (Treaty).

Dat maakte hem kwaad, moe ook. Maar vooral: hij begreep het niet. Hij heeft Gods liefde niet kunnen kopen, ook niet voor de prijs van zijn eigen liefde. ‘I wish there was a treaty / Between your love and mine’ (Treaty). Hij gaf op. ‘I’m out of the game’ (Leaving the Table). ‘We kill the flame’ (You want it darker). Hij hield ‘the me and you’ voor gezien (Traveling light). Dat lucht op! ‘We sold ourselves for love but now we’re free’ (Treaty).

Leonard Cohen constateert dat hij niets te bieden had. Nu laat hij zijn wereld los en gaat weer naar de deur waardoor hij is binnengekomen. De vermaarde Gideon Zelermyer – chazan van de Sja’ar Hasjomajim synagoge waar zijn ouders hem als kind mee naar toe namen – zingt hineni (‘Hier ben ik’) en Leonard fluistert: ‘I’m ready, my Lord’ (You want it darker).

De CD heeft negen nummers. In het hart – nummer 5 – If I didn’t have your love. In het pikkedonker zie je vast de sluier die Gods gezicht verbergt. Een nacht zonder dag, de dooie dood, dat is ‘what my life would seem to me / If I didn’t have your love / to make it real’. Cohen offert zijn verlangen naar Gods liefde op de gloeiende as van zijn leven.

[Pro Ministerio 47,1 (feb 2018) p. 25]

Advertisements